Geschikte advocaat Alkmaar vinden

Geschikte advocaat Alkmaar vinden

Wat doet een advocaat?

Een advocaat heeft een vergunning om recht te spreken, en is verplicht om de wet te handhaven en tegelijkertijd de rechten van zijn cliënt te beschermen. Enkele taken van een advocaat zijn: juridisch advies en raad geven, informatie of bewijsmateriaal onderzoeken en verzamelen, juridische documenten opstellen in verband met echtscheidingen, testamenten, contracten en vastgoedtransacties, en in de rechtbank vervolgen of verdedigen.

Een advocaat heeft verschillende taken die verder gaan dan de basis rechtszaak. Het onderzoeken van informatie, het opstellen van documenten, het bemiddelen bij geschillen en het adviseren van cliënten over hun wettelijke rechten zijn slechts enkele verantwoordelijkheden die betrokken zijn, afhankelijk van het rechtsgebied.

De wet is zo breed en uitgebreid dat het onmogelijk is voor een enkele advocaat om met succes juridisch advies te geven op elk verschillend gebied van het recht. Het kan worden vergeleken met een arts die zich richt op een specifiek gebied van het lichaam of een specifiek type van kwaal of ziekte – advocaten ook gespecialiseerd in een of twee verwante gebieden van het recht.

Hieronder vindt u een lijst van soorten advocaten en beschrijvingen van de rechtspraktijk van elke advocaat:

Echtscheidingsadvocaat

Echtscheidingsadvocaten zijn gespecialiseerd in de vele juridische aspecten die aan de orde moeten komen bij de beëindiging van een huwelijk. Sommige van deze details kunnen betrekking hebben op de voogdij over kinderen, juridische aangiften, en de verdeling van activa en schulden tussen echtgenoten. In het geval van een scheiding van tafel en bed, zal een echtscheidingsadvocaat de scheiding toekennen in de vorm van een gerechtelijke uitspraak (een scheiding van tafel en bed is een proces waarbij een getrouwd stel een scheiding kan formaliseren terwijl ze wettelijk getrouwd blijven). Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, zal een echtscheidingsadvocaat helpen bij het vaststellen van de voorwaarden voor kinderalimentatie en voogdij over de kinderen.

Gedurende het gehele scheidingsproces proberen advocaten ervoor te zorgen dat zij de rechten van hun cliënt beschermen en dat hun cliënt een rechtvaardige regeling krijgt nadat het huwelijk wettelijk is ontbonden. Een echtscheidingsadvocaat moet systematisch elke zaak onderzoeken om het ondersteunende bewijs te onderbouwen. Het samengestelde papierwerk dat het bewijs documenteert moet elk detail omvatten voordat het wordt ingediend bij de rechtbank. Een echtscheidingsadvocaat moet ook een aandachtig luisteraar zijn en moet niet oordelen – deze vaardigheden zijn van vitaal belang bij het omgaan met zo’n verscheidenheid aan klanten.

Tip: https://appelman.nl/ 

Familierecht advocaat

Een familie advocaat behandelt alles wat te maken heeft met directe familie kwesties, zoals adoptie, draagmoederschap, kindermishandeling, ontvoering van kinderen, echtelijke mishandeling, landgoed of familie planning, echtscheiding, voogdij gevechten, vaderschap vaststellingen, jeugddelinquentie, kind emancipatie, huwelijkse voorwaarden, en naamsveranderingen. Advocaten die familierecht beoefenen vertegenwoordigen hun cliënten in familierechtelijke procedures of bij onderhandelingen en stellen ook de nodige juridische documenten op.

 

Hoewel sommige familierechtadvocaten zich alleen richten op echtscheiding, bestrijken de meeste alle gebieden van het familierecht. Echtscheidingsrecht en familierecht worden soms beschouwd als een in dezelfde, maar echtscheidingsrecht is slechts een van de vele kwesties een familie advocaat zich bezighoudt met. Het is interessant op te merken dat een familie advocaat kan een echtscheiding te behandelen, maar een echtscheiding advocaat meestal niet de expertise om cliënten te vertegenwoordigen in andere familierechtelijke zaken.

Immigratie Advocaat

Immigratie advocaten bepalen de wettelijke rechten, plichten en verplichtingen van individuen die als vreemdelingen worden beschouwd en zijn gespecialiseerd in het helpen van hen om legaal burgerschap te verkrijgen binnen een bepaald land. Zij zullen ook helpen met burgerschap testen, vertegenwoordigen individuen in de rechtbank om te voorkomen dat ze worden uitgezet, en helpen bij het krijgen van onmiddellijke toegang burgerschap voor die in noodsituaties.

Het immigratieproces kan zeer ingewikkeld zijn – immigratie advocaten doen veel werk voor hun cliënten, zoals het analyseren van alle mogelijkheden en strategieën die nodig kunnen zijn tijdens het proces, het voorbereiden van papierwerk, het organiseren van de documenten en formulieren die nodig zullen zijn voor de aanvraag, en het voorbereiden van getuigenissen en verklaringen. Zij treden meestal op als bemiddelaars tussen cliënten en immigratie-autoriteiten.

Strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat vertegenwoordigt verdachten en organisaties die geconfronteerd worden met strafrechtelijke aanklachten in staats- en federale rechtbanken. Dit kan onder meer fraude, huiselijk geweld misdrijven, diefstal, verduistering, geweldsmisdrijven, rijden onder invloed (DUI), seksuele misdrijven, en drugsgerelateerde misdrijven. De reikwijdte van de praktijk voor een strafrechtadvocaat omvat rechtszaken, borgtocht hoorzittingen, post-conviction remedies, pleidooi koopjes, en herroeping hoorzittingen (voorwaardelijke vrijlating of proeftijd).

Na het onderzoeken van een zaak zal een strafrechtadvocaat alle betrokken getuigen ondervragen, de statuten, jurisprudentie en wetboeken van strafrecht onderzoeken, en vervolgens een verdediging opbouwen en een strategie voor de zaak ontwikkelen. Onderhandelingen met het openbaar ministerie zijn meestal betrokken om te onderhandelen over een lagere aanklacht. Tijdens het proces zal de strafrechtadvocaat pleiten voor de gedaagde en moties bepleiten (moties om te verwerpen of moties om te onderdrukken), en ook beroepszaken bepleiten – alle moties en beroepszaken moeten door de advocaat van tevoren worden opgesteld en ingediend.